____________________________________________________________________________________________________________

CAR MODEL CLUB OF THAILAND : ชมรมรถโมเดลแห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยสมาคมรถคลาสิค (ประเทศไทย) ร่วมกับทางห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ จัดมหกรรมโชว์รถคลาสิคในงาน Classic Car Exposition ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ โดยทางผู้จัดงานได้เชิญฃมรมรถโมเดลแห่งประเทศไทย ทางเวปเราให้นำรถโมเดลออกจัดแสดงในงาน ขอบคุณครับ และขอขอคุณพี่ ชัช พี่แผน พี่ป้อม พี่สมบัติ พี่ชัย พี่ยิ้ง น้องดี น้องแม๊กซ และ สมาคมรถคลาสิค (ประเทศไทย) อีกครั้งครับผม และรายการ รถยนต์จาก อินโดนีเซียด้วยครับที่ถ่ายทำชมรมรถเราไปเสนอยังประเทศอินโดนีเซียครับ

Pages  1        |       Pages  2        |    

____________________________________________________________________________________________________________

 

Pages  1        |       Pages  2        | 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

By : Ampmodelcar.com  By : Thongchat Kongsook (Webmaster)

Copyright © 1998-2010  By : Ampmodelcar.com  

 

eXTReMe Tracker